Referensobjekt

DHL Västberga

Här applicerar vi GolvFlex på nylagd asfalt för att underlätta städning och få en bättre funktion av golvet.

Om du vill läsa mer om GolvFlex klicka här...

DHL Landvetter

Här applicerar vi GolvFlex på nylagd asfalt för att underlätta städning och få en bättre funktion av golvet.

Om du vill läsa mer om GolvFlex klicka här...

Eskilstuna Kommuns Tippstation

På Eskilstuna Kommuns tippstation så har vi först lagt GolvFlex som underlag och sedan Polyurea som tätskickt för att skapa en yta som är extremt hållbar och lätt att rengöra.

Om du vill läsa mer om GolvFlex klicka här...
Om du vill läsa mer om Polyurea klicka här...

Takläggning Carnegie Fastigheter

Här belägger vi ett papptak med Polyurea hos Carnegie Fastigheter i Eskilstuna. Väldigt lite underarbete krävs tack vare Polyureans enorma flexibilitet. Taket blir även skarvfritt.

Om du vill läsa mer om Polyurea klicka här...

Eskilstuna vattenverk

På Eskilstuna vattenverk så har vi tätat avjärningsfiltren med Polyurea Supreme W. Tack vare att Supreme W är typgodkänt för dricksvatten så är detta möjligt.

Om du vill läsa mer om Polyurea klicka här...
Om du vill läsa mer om Polyurea Supreme W klicka här...