Krävande golv
Har ni svårt att hålla rent era golv så använder vi GolvFlex och Polyurea för att skapa en yta som är extremt lätt att rengöra.

Här har vi behandlat golven på Eskilstuna kommuns tipstation där golven utsätts för väldigt mycket avfall som enkelt måste gå att spola av.
Krävande golv
Vi belägger svårbehandlade golv
Dricksvattengodkänt
Vi tätar era dricksvattenanläggningar
Dricksvattengodkänt
Vi tätar alla typer av vattenanläggningar. Vår produkt Polyurea Supreme W är typgodkänd för att använda med dricksvatten så vi kan täta vattentorn och vattenverk med en enastående hållbarhet.
Stora ytor
Här lägger vi GolvFlex hos DHL i Västberga. Underlaget är befintlig eller nylagd asfalt. Vi kan belägga 3000 kvm per dygn med slagbredder upp till 50m.
Stora ytor
Vi belägger 3000 kvm per dygn
Flexifalt
Flexifalt är ett slitlager för hög belastning som ersätter betongens hållbarhet och asfaltens flexibilitet till ett industrigolv helt utan skarvar. Flexifalt kan tas i bruk redan dagen efter läggning vilket gör Flexifalt till den mest ekonomiskt fördelaktiga beläggningsmetoden på marknaden, så väl i renoveringar som i nyproduktion
Flexifalt är ett slitlager för hög belastning som ersätter betongens hållbarhet och asfaltens flexibilitet till ett industrigolv helt utan skarvar. Flexifalt kan tas i bruk redan dagen efter läggning vilket gör Flexifalt till den mest ekonomiskt fördelaktiga beläggnings-metoden på marknaden, så väl i renoveringar som i nyproduktion
Stora ytor
Här lägger vi GolvFlex hos DHL i Västberga. Underlaget är befintlig asfalt. Vi kan belägga 3000 kvm per dygn med slagbredder upp till 50m.
Krävande golv
Har ni svårt att hålla rent era golv så använder vi GolvFlex och Polyurea för att skapa en yta som är extremt lätt att rengöra.

Här har vi behandlat golven på Eskilstuna kommuns tipstation där golven utsätts för väldigt mycket avfall som enkelt måste gå att spola av.
Dricksvattengodkänt
Vi tätar alla typer av vattenanläggningar. Vår produkt Polyurea Supreme W är typgodkänd för att använda med dricksvatten så vi kan täta vattentorn och vattenverk med en enastående hållbarhet.