GolvFlex

Vad är GolvFlex?

Golvflex är en mycket flexibel polymercement som kan appliceras på underlag såsom betong, asfalt, flintcote, klinker, betongplattor, plåt eller epoxi.

Vad är unikt med GolvFlex?

Det som är unikt med produkten är den goda vidhäftningen och med en nötningsbeständighet som motsvarar hårdbetong. Golvytan blir även slät, slitstark, dammfri och fogfri.

Golvflex är helt ofarlig för hälsan, den skapar en arbetsmiljö som överträffar de flesta andra golvprodukter. Golvflex är en flexibel produkt som i sin tur skapar en mjuk och skön arbetsyta för både truckförare och övrig personal.

Golvflex är godkänd av byggvarubedömningen.

Användningsområden

Golv

Applicering

- Vi slipar av det befintliga golvet
- Ytan primas
- Vi jämnar ut de största ojämnheterna med Golvflex
- Vi belägger med Golvflex
- Vi lägger på dammbindning

Golvet är nu färdigt att användas!

Tidsåtgång

Vi kan lägga cirka 3 000 m² färdigt golv på ett dygn, ytan kan beträdas 12 timmar efter den sista kvadratmeterna är färdigställd.

Provyta

Vi kommer gärna och hjälper till och ger förslag på tänkbara lösningar för just era problem. Vi kan även lägga en provyta för att visa hur produktens egenskaper uppför sig på just era golv och i er arbetsmiljö.