Vad är Flexifalt?

Flexifalt är slitlagret för hög belastning som ersätter betongens hållbarhet och asfaltens flexibilitet till ett industrigolv helt utan skarvar. Flexifalt kan tas i bruk redan dagen efter läggning vilket gör Flexifalt till den mest ekonomiskt fördelaktiga beläggningsmetoden på marknaden, så väl i renoveringar som i nyproduktion

Vad är unikt med Flexifalt?

Flexifalt är fog och skarvfritt och ger en väldigt kort produktiontid även på stora ytor.

Användningsområden

Flexifalt kan används bland annat i lagerlokaler, lastbilscentraler,fabrikslokaler, åkerier mm...

Hur gör man

1. Först lägger man ett lager bärasfalt som vältas.
2. Sen lägger man ett andra lager med öppen (ovältad asfalt).
3. Flexbeläggningen pumpas sedan ut i den öppna asfalten.
4. Resultatet blir en beläggning helt utan skarvar som kan börja användas dagen efter läggningen.
5. Om golvet slipas kan man få en terazzolik yta.

Certifierat

Flexifalt är prövad och bedömd av CBI Betonginstitutet 2017 med godkänt resultat.
Läs mer...