Dricksvattengodkännande

Polyurea Supreme W

Produkten Polyurea Supreme W har erhållit dricksvattengodkännande enligt typgodkännande 1263. Produkten är därmed godkänd att användas i dricksvattenanläggningar som vattenverk och vattentorn. VIP Polyurea Supreme W uppfyller kraven i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4§ Byggnadsverks tekniska egenskaper.